”Stacja Kultura” partnerem Gali Rankingu ”Gmina dobra do życia” / Sheraton Grand Warsaw

Projekt ”Stacja Kultura” został zaprezentowany podczas gali rankingu ”Gmina dobra do życia”, stanowiącego III edycję projektu podsumowującego  całokształt działań samorządów na rzecz mieszkańców, w dniu 16 listopada br. w hotelu Sheraton Grand Warsaw.

Podczas wydarzenia organizowanego przez PAP rozdano nagrody w rankingu ”Gmina Dobra do Życia” oraz konkursie ”Biznes Dobry dla Gminy”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 przedstawicieli władz samorządowych z całej Polski.

Fundacja Chaber Polski wraz z programem ”Stacja Kultura” wystąpiła jako partner wydarzenia, prezentując gościom Gali oraz mediom wystawę prac młodych artystów ilustrujących wybrane fraszki Marleny Wilbik oraz prezentację multimedialną poświęconą projektowi.

Fundacja zakomunikowała rozszerzenie bieżącej formuły projektu, która obejmie swym zasięgiem wszystkie szkoły podstawowe oraz licea na terenie całego kraju w obrębie gmin oraz powiatów (oryginalne założenie projektu obejmowało licea plastyczne oraz akademie sztuk pięknych w wybranych miastach).

Podczas swego oficjalnego wystąpienia Prezes Fundacji Marlena Wilbik, zwracając się do zgromadzonych przedstawicieli jednostek samorządowych, powiedziała: ”Projekt ”Stacja Kultura” to szansa zaistnienia dla młodych artystów z każdej gminy i powiatu w Polsce.”

Kontynuacją realizacji projektu będzie gala finałowa w ramach bieżącej edycji w Klubie Pod Jaszczurami w Krakowie, w której udział weźmie m.in. Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego Joanna Warchoł.

Fraszki, stanowiące natchnienie dla młodych twórców i temat przewodni ich prac w projekcie stały się inspiracją do powstania aplikacji na telefon prezentującej posiadaczom aplikacji wybrany zbiór fraszek w języku polskim oraz angielskim w systemie dziennym lub interwałowym (projekt w realizacji). Jego premiera oraz dystrybucja zaplanowana jest z udziałem przedstawicieli Polonii. Z uwagi na artystyczną wartość projektu ” Stacja Kultura” planowane jest włączenie dzieł młodych twórców do zbioru grafik stanowiących tło wyświetlanych w aplikacji treści, co zapewni młodym artystom międzynarodową promocję.